POKOS

 

Příprava občanů k obraně státu (POKOS) je nedílnou součástí plánování obrany státu. Zákonná povinnost občanů bránit svou vlast nezanikla ani s profesionalizací Armády České republiky. Systematická a diferencovaná příprava občanů k obraně státu je jedním z předpokladů vytvoření potřebných schopností k zajišťování obrany jednotlivců i celé společnosti.

V současném právním řádu je příprava občanů k obraně státu řešena zákonem č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 52 tohoto zákona je příprava občanů k obraně státu dobrovolná a má charakter vzdělávání, není-li zákonem nebo jiným právním předpisem stanoveno jinak.

Provádění přípravy občanů k obraně státu řídí Ministerstvo obrany, na přípravě občanů k obraně státu se mohou podílet i občanská sdružení, církve, náboženské společnosti a další právnické osoby v součinnosti s příslušnými krajskými a obecními úřady.

POKOS řídí Ministerstvo obrany v součinnosti s příslušnými krajskými a obecními úřady. Ministerstvo obrany prostřednictvím krajských vojenských velitelství školí učitele základních škol k problematice POKOS. Tato školení jsou zdarma a mají za úkol poskytnout učitelům informace pro přípravu výuky žáků základních škol v oblasti POKOS.

Termíny školení pro rok 2018 jsou: 21. března a 10. října 2018 od 9:00 hodin, místo konání: Krajské vojenské velitelství Praha, U Sluncové 395/4, Praha 8 – Karlín, 186 00.

Kontaktní osoba:
mjr. Ing. Bc. Šárka Korcová
tel.: 973 206 182, 724 801 164
E-mail: korcovas@army.cz

prap. Pavol Šulc

tel.: 973 206 157, 601 579 571
E-mail: sulcp1@army.cz

Podrobnější informace k problematice POKOS naleznete na internetových stránkách

http://www.pokos.army.cz

https://twitter.com/pokos_army_cz.

Nahoru