Úvodní stránka > Dobrovolné vojenské cvičení

Dobrovolné vojenské cvičení

Přípravou vojáka v záloze k plnění úkolů ozbrojených sil je jeho vojenský výcvik prováděný formou vojenského cvičení. Průběh vojenského cvičení lze rozložit do ucelených bloků.

Vojenským cvičením je

  1. pravidelné vojenské cvičení, které je přípravou vojáka v aktivní záloze, nebo
  2. dobrovolné vojenské cvičení, které je dobrovolnou přípravou vojáka v záloze.

Voják v aktivní záloze vykonává pravidelné vojenské cvičení v prvním  roce svého zařazení do aktivní zálohy v celkové délce do 12 týdnů  a  v dalších letech  v celkové délce  do 4 týdnů v kalendářním   roce s přihlédnutím  k jeho plánovanému  zařazení,   úrovni     vycvičenosti  a odborné připravenosti.

Voják v aktivní záloze při přípravě na operační nasazení vykonává pravidelné vojenské cvičení v celkové délce do 12 týdnů.

Bývalý voják z povolání zařazený do aktivní zálohy vykonává pravidelné vojenské cvičení v celkové délce do 3 týdnů v kalendářním roce podle potřeb zajišťování obrany státu s přihlédnutím k úrovni jeho vycvičenosti a odborné připravenosti.

Voják v záloze může požádat krajské vojenské velitelství o povolání na dobrovolné vojenské cvičení. V žádosti uvede kromě obecných náležitostí   podání  podle  správního řádu  také  rodné číslo.  Dobrovolné  vojenské cvičení je  vykonáváno v celkové  délce do  12  týdnů v kalendářním  roce.  O žádosti rozhoduje  krajské  vojenské  velitelství  podle  potřeb  zajišťování  obrany  státu. Pokud je žádosti vojáka v záloze o  povolání na  dobrovolné  vojenské  cvičení  vyhověno,  je povolán  nejdéle do  2 let ode dne podání žádosti. K návrhům vojáka v záloze uvedeným v žádosti na určení doby průběhu vojenského cvičení se při rozhodování o žádosti nepřihlíží.

http://kariera.army.cz/cz/dobrovolne-vojenske-cviceni

Nahoru