Úvodní stránka > Aktuality > Vojenské cvičení s Integrovaným záchranným systémem středočeského kraje – HRÁZ 2017

Vojenské cvičení s Integrovaným záchranným systémem středočeského kraje – HRÁZ 2017

Dne 13. června 2017 proběhl mediální den, který byl součástí vojenského cvičení Armády České republiky Hráz 2017 s Integrovaným záchranným systémem Středočeského kraje na vodním díle Švihov-Želivka, kde bylo nasazeno Krajské vojenské velitelství Praha – Středočeský kraj (KVV Praha) se svou pěší rotou tvořenou vojáky v aktivní záloze.

Celé cvičení probíhalo pod taktovkou řídícího cvičení plukovníka Romana Tkačíka 11 dní ve vojenském prostoru Boletice. Následně se vojáci přesunuli ke střežení výše zmíněného vodního díla Švihov a vyvrcholením cvičení bylo fiktivní nasazení, kterého se zúčastnilo 109 vojáků. Záložníci si během dvou dnů procvičili součinnost s integrovaným záchranným systémem, které v tomto případě tvořili hasiči s 10 kusy techniky a 40 muži, Policie a Zdravotnická záchranná služba.

Mediálního dne se zúčastnil ředitel Sekce rozvoje a plánování schopností Ministerstva obrany generál Jaromír Alan, poslankyně a členka výboru pro obranu Jana Černochová a hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Jermanová. Společně si na úvodním briefingu vyslechli slova ředitele KVV Praha plukovníka Romana Tkačíka, který přítomné seznámil s průběhem mediálního dne a s reálným průběhem cvičení záložníků, které znělo v tomto duchu:

„Námětem cvičení je zhoršující se bezpečnostní situace na území České republiky s možností teroristických útoků na měkké cíle a prvky klíčové infrastruktury. Vojáci nacvičují opatření ke zvýšení ostrahy klíčových prvků infrastruktury. Dle fiktivních zpravodajských informací, jedním z možných objektů napadení, je vyhodnoceno i vodní dílo Švihov-Želivka. K zahájení střežení na tomto objektu je povolána rota aktivních záloh KVV Praha - Středočeský kraj, která je prioritně na tento druh nasazení připravována. V rámci cvičení jsou cvičícím nahrávány situace, které mohou při reálném nasazení nastat ve vztahu k možnému proniknutí neoprávněných osob do střeženého objektu a to včetně pokusu o znehodnocení kvality vody.“

Generál Jaromír Alan zdůraznil, že cvičící vojáci jsou vojáci aktivní zálohy, ne profesionálové, kteří se účastní vojenského cvičení maximálně 28 dní ročně a velmi ocenil jejich dobrou odbornou připravenost a odhodlání s ohledem na skutečnost na roční počty dní cvičení a jejich civilní profese, které s armádou nemají mnohdy nic společného, a v civilním životě každý z nich zastává.

Vojáci si mohli procvičit vedení taktických činností a spolupráci s ostatními jednotkami IZS, což je velkým přínosem zejména z hlediska spojení, velení a řízení velmi důležité. Opoziční jednotky fiktivně napadaly vodní dílo a velitelé měli spoustu možností a variant, jak využít ke střežení své vojáky, zbraně a technické prostředky.

Velení KVV Praha velmi pečlivě situaci monitorovalo a vyhodnocovalo s tím, že velení pěší roty mělo téměř okamžitě k dispozici informace o účinnosti nasazení sil a prostředků. Pro velitele jistě velmi poučné pro případ možného „ostrého“ nasazení pěší roty při obraně objektů důležitých pro obranu státu.

Velitel roty podplukovník Robert Speychal k tomuto cvičení poznamenal: „Jsme rádi za nasazení na reálných objektech, cvičení tohoto typu, která budou bez pochyby následovat i v dalších letech, nám umožní lépe plánovat konkrétní výcvikové potřeby a úkoly.“

Fotogalerie

Nahoru