Úvodní stránka > Aktuality > Vojenské cvičení Joint Fires 2016 právě začalo společným nástupem všech cvičících jednotek

Vojenské cvičení Joint Fires 2016 právě začalo společným nástupem všech cvičících jednotek

První společné vojenské cvičení příslušníků aktivní zálohy pěší roty Krajského vojenského velitelství Praha – Středočeský kraj s 13. dělostřeleckým plukem v Jincích, který je partnerským útvarem a cvičení probíhá ve vojenském výcvikovém prostoru Hradiště na Karlovarsku v termínu 10. - 20. října 2016. Účastní se ho 94 vojáků v aktivní záloze.

                

Na tomto vojenském cvičení se vytvořilo úkolové uskupení tvořené vojáky s výzbrojí a technikou od 131. a 132. dělostřeleckého oddílu, 71. a 72. motorizovaného praporu, 4. brigády rychlého nasazení, 14. pluku logistické podpory, již výše zmíněnou rotou aktivních záloh středočeského kraje a účastníky dobrovolného vojenského cvičení. Celkem je do cvičení zapojeno přes pět set vojáků.

 

Na určené časové období bude pěší rota aktivní zálohy předána do podřízenosti, kde plnit bojové úkoly ve prospěch 132. dělostřeleckého oddílu a bude provádět zejména ochranu a obranu místa velení a parku techniky.

 

Velitel roty podplukovník Robert Speychal ke společnému cvičení řekl: „Jsem rád, že se se svou pěší rotou zúčastňujeme tohoto cvičení a spolupráce je velmi dobrá, zejména zapojení instruktorů z 13. dělostřeleckého pluku Jince. Moji vojáci zde získávají bohaté zkušenosti zejména ve střelecké, topografické a taktické přípravě, kde bude mimo jiné nacvičeno s vojáky mobilní kontrolní propouštěcí místo. Hlavní důraz klademe však i na spojovací přípravu, přijímání a vydávání specifických dokumentů při vedení bojové činnosti podle moderní trendů používaných dle NATO“.

 

„Toto cvičení je prvním velkým krokem spolupráce mezi 13. dělostřeleckým plukem a Krajským vojenským velitelstvím Praha – Středočeský kraj. Chceme tu ukázat naše zkušenosti a dovednosti, které jsme získali v minulých letech při vojenských cvičeních a na druhou stranu tyto zkušenosti a dovednosti také chceme za pomocí příslušníků 13. Dělostřeleckého pluku dále prohloubit a naučit se novým věcem“. poznamenal Zastupující ředitel Krajského vojenského cvičení podplukovník Bedřich Koubek.

 

Tohoto cvičení se poprvé v novodobé historii účastní i dobrovolné zálohy, které jsou na cvičení povolány z Krajských vojenských velitelství Pardubice a Hradec Králové. Branná legislativa nově od 1. července 2016 umožňuje zúčastnit se dobrovolných vojenských cvičení vojákům v záloze. Právě tito dobrovolné zálohy jsou bývalými vojáky z povolání, kteří v minulosti sloužili u dělostřeleckého pluku v Jincích. Bylo jim nabídnuto se tohoto cvičení zúčastnit a tuto nabídku velmi rádi využili s tím, že si nejen zavzpomínají na dobu, kdy sloužili v činné službě, ale velmi si pochvalují, že si zopakují své vojenské návyky, provedou střelby, seznámí se s novými zbraňovými systémy a novými postupy vedení a provádění bojové činnosti.

Fotogalerie

Nahoru