Úvodní stránka > Aktuality > Řízení letového provozu obsadili vojáci

Řízení letového provozu obsadili vojáci

Ve dnech 6. až 8. dubna 2018 působí na Řízení letového provozu v Jenči pěší rota aktivní zálohy u Krajského vojenského velitelství Praha - Středočeský kraj v rámci vojenského cvičení Hradba 2018. Pěší rota převzala nevojenský objekt důležitý pro obranu státu a provádí zde ochranu a obranu. Na objekt jsou opoziční jednotkou prováděny incidenty. Především napadení kontrolních propouštěcích míst, pokusy o neoprávněné vstupy, nepovolené demonstrace a skryté umístění improvizovaného výbušného zařízení na vozidlech. Dále vojáci cvičí činnost při nalezení podezřelého předmětu v objektu, přivolání Policie a Pyrotechnické služby ČR.

Zastupující ředitel Krajského vojenského velitelství Praha podplukovník Bedřich Koubek ke cvičení uvedl: „Takto náročně provedené vojenské cvičení ukazuje opravdový stav připravenosti jednotky, její schopnost samostatného plnění úkolu ochrany a obrany objektu. V průběhu nasazení jednotky na objektu bylo rozehráno velké množství incidentů, kterým musí čelit naše jednotky působící v zahraničních misích. Reakce  jednotky na tyto incidenty nám ukázaly nejen nedostatky, ale i klady. Důkladný rozbor jednoznačně pomůže ke zvýšení schopností a dovedností jak velitelského sboru, tak celé jednotce.“

„Cvičení Hradba 2018 je velmi blízké podmínkám reálného nasazení a svým průběhem velmi intenzivní. Kromě skvělé a reálně koncipované rozehry jsme rádi, že sloužíme na tak důležitém objektu, s čímž nám vyšlo vstříc Řízení letového provozu. Vynikající je spolupráce s instruktory, kteří nám předávají nedocenitelné zkušenosti, jejich domovem je partnerský 13. dělostřelecký pluk v Jincích“, uvedl nadrotmistr Petr Švihovec.

„Běží mi SALTR“, odpověděl na otázku velitel pěší roty AZ při KVV Praha – Středočeský kraj podplukovník Robert Speychal a zmizel ve tmě.

Dále vojáci působí na letišti Václava Havla v Ruzyni, kde jsou organizovány smíšené pěší hlídky na terminálech a motorizované hlídky s Cizineckou policií ČR.

Fotogalerie

Nahoru